Maand: april 2019

  • Meer tijd voor taal nodig

    In onze samenleving is meertaligheid een realiteit. Kwaliteitsvol talenonderwijs op school is een noodzaak. Een mooi opiniestuk van Alicja Gescinska De voorbije dagen is het debat over ons onderwijs in alle hevigheid losgebarsten. Broodnodig, want onheilswolken stapelen zich al langer op boven ons onderwijs. Het PISA-rapport van de OESO toont al jaren aan dat het […]

    READ MORE